parallax background

SRĐAN GRAHOVAC

STEVAN RADUSINOVIĆ
04/12/2016
SLOBODAN MARUNOVIĆ
06/12/2016

Srđan Grahovac 

Na Cetinju  je završio Fakultet dramskih umjetnosti u klasi prof.Branislava Mićunovića.

Igrao je u predstavama: Sudnji dan (diplomska predstava), The Pillow Man-Jastučko (Hrvatska), Fužinski Blues, Hlapci (Slovenija), Čekajući Godoa (rd:Slobodan Milatović), Medeja (rd:Slobodan Milatović), Che Gevara (rd:Slobodan Milatović), Konte Zanović (rd:Radmila Vojvodić, prvo izvođenje), Montenegrini (rd:Radmila Vojvodić), Na ljetovanju (rd:Radmila Vojvodić), Princeza Ksenija (rd:Radmila Vojvodić), Danilo (rd:Radmila Vojvodić), Njegoš vatre (rd:Radmila Vojvodić, Paolo Mađeli), San ljetnje noći (rd: Paolo Mađeli), Malograđani (rd: Paolo Mađeli), Galeb (rd: Paolo Mađeli), Joneskomanija (rd: Edvard Miler), Poludjela lokomotiva (rd: Edvard Miler), Party Time (rd: Edvard Miler), Saloma, eksplozija sjećanja (rd: Edvard Miler), Otpad (rd: Nick Upper), Gorski vijenac (rd: Branislav Mićunović), Gorski vijenac (rd: Diego de Brea), itd.

Igrao je u filmovima: L…kao ljubav, Gledaj me, Lokalni vampir, Ljubav Ožiljci. U Tv-filmu: Marko Skače.